چند توصیه برای درمان کم خوابی
ارسال شده در ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۶ و ۵۴ دقيقه


چند توصيه براي درمان كم خوابي:

1-براي خود برنامه خواب منظم داشته باشيد ، حتي در روزهاي تعطيل آنرا مراعات كنيد.
2-فعاليتهاي جسماني داشته باشيد و هر روز ورزش نمائيد حتي بعد از فعاليتهاي روزانه و قبل از شام .
3-روزها سعي كنيد  نخوابيد .
4-يكي دو ساعت قبل از خواب از مصرف مواد كافئين دار مثل  قهوه و ... خود داري كنيد .
5-قبل از خواب از برنامه هاي هيجان آور و پر تنش خود داري كنيد .
6-مبادرت به فعاليتهايي كنيد كه آرامش بخشند مثل مطالعه يا تماشاي تلويزيون .
7-قبل از خواب بخوريد و بياشاميد بخصوص شيريني ، برنج ، شيرگرم ، .....
8-در محيط فاقد محرك بخوابيد تاريك و بدون صدا و بادماي ملائم .
9-در رختخواب از پرداختن به مسائل گوناگون ( بجز مسائل زناشوئی ) و از صحبت روي سوژه هاي پرتنش خودداري كنيد .
10- از دچار بيخوابي شدن نهراسيد .
11- اگر خواب نرفتيد از رختخواب خارج شويد و خود را سرگرم فعاليت و يا تماشاي تلويزيون نمائيد .
12- چنانچه ديرتر خوابيديد برنامه بيداري هميشگي خود را تغيير نداده به تاخير نيندازيد .

پاكزاديان
روانشناس باليني