مجموعه تجربیات ما
ارسال شده در ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۰ در ساعت ۱۸ و ۳۷ دقيقه

 

 مجموعه تجربیات ما   
 
خودت باش .
مهم نیست چه سنی داری هنگام روبرو شدن با مادرت وی را در آغوش بگیر.
راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.
سویچ وسیله نقلیه خود را در اختیار دیگران قرار نده .
در دادن کادو و جواهر افراط نکن ولو از نظر مالی مشکلی نداشته باشی .
در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای  قضاوت نکن.
پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن.
فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند.
کامپیوتر یا لپ تاپ شخصی خود را در اختیار دیگران قرار نده .
از ژست های دموکراتیک موآبانه و دادن آزادی های افراطی خودداری کن.
هیچوقت در محل کار درمورد مشکلات خانوادگی ات صحبت نکن.
یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواستی ممکن است نوعی شانس و اقبال باشد .
هیچوقت به فرد نگو موهایش سپید شده یا چقدر پیر شده است. خودش این را می داند.
از صمیم قلب عشق بورز، تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.
مبایل خود را در اختیار دیگران قرار نده.
در روز تولدت درخت بکار.
هیچوقت به فردی که در حال گریستن است نگو گریه کن .
وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و بگو نمی دانم .
موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.
برای ازدواج  از شهر ، محله ، و کوچه خود همسر انتخاب کن.
 وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را بشوی و جورابت را دربیار و یک لیوان چای بنوش . آن وقت خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده ای.
برای بدست آورد شغل ، خود را به جای دیگر ، شهر و کشور دیگر تبعید نکن.
پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.
شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه پولت غنی سازد.
در اولین فرصت دست فرزندانت را بگیر و به گردش برو . به زودی زمانی خواهد رسید که آنها  اجازه این کار را به تو نخواهند داد.
به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع نمی دانی.
برای زندگی مکانهای پر نور را انتخاب کن .
در حمام  آواز بخوان.
بچه ها را بعد از گذشت تنبیه در آغوش بگیر و دلجوئی کن.
فقط آن کتابهایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی.
ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن.
اگر نمی خواهی حرفی پخش شود آن را نگو ، اگر گفتی انتظار پخش آنرا هم داشته باش .
هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها برنده شوند.
از صحبت در مورد بخشیدن و یا تقسیم اموال خود در بین اعضای خانواده و فرزندان پرهیز کن.
بلعکس آنچه فکر می کنی خوشبختی و اختیار تو زمانیست که بچه هایت کوچکند.
فروتن باش، پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.
هیچوقت به راننده و منشی خود اعتماد نکن بیشترین اطلاعات از آنها درز می کند.
از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد  بترس.
در جمع خانواده و در تربیت فرزندان جدی باش و از خندیدن توروی فرزندان خودداری کن. 
نگذار دیگران از تحصیلات و پرستیژت  برای استحمار تو و پایمال کردن حقوقت و ایجاد حاشیه امن برای خود سوء استفاده کنند ، گاهی لازم است مثل خودشان رفتار کنی .
از دادن پول توجیبی های افراطی و بی حساب که باعث انحراف فرزندان می شود خودداری کن.
با دیر رفتن به مهمانی تو دنبال کلاس گذاشتنی ، ولی آنها به احساس حقارت تو پی خواهند برد.
تنها راه ارتباط با همسر عشق ورزیدن است.
حداکثر کلماتی که با همسایه رد و بدل می کنید کلمه چهار حرفی سلام است نه بیشتر.
خط مبایل شناخته شده خود را به همسر اختصاص نده.
   
 پاكزاديان
  روانشناس باليني