نحوه محاسبه و تعیین میزان شارژ آپارتمانها
ارسال شده در ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۳ در ساعت ۱۵ و ۴۶ دقيقه

 

 

فرمول جدید نحوه محاسبه اخذ شارژ آپارتمانهای مسکونی در ایران : 

 

شارژ عادلانه که حقوق همه ساکنین آپارتمانهای مسکونی را در بر داشته و باعث رضایت خاطر آنها گردد عبارتست از اینکه :

  50%  شارژ به نسبت سطح زیربنا اخذ گردد.

  50%  شارژ به نسبت تعداد نفرات ساکن هر واحد (غیر مهمان) اخذ گردد.  

فرض کنیم مجتمع مسکونی پردیس که 1250 مترمربع کل زیربنای واحدهای آن است و 25 نفر هم کل ساکنین ثابت آن هستند بخواهد مبلغ 500000 تومان  در ماه شارژ دریافت دارد یعنی 250000 تومان را به نسبت سطح زیربنا و 250000 تومان آن را به نسبت تعداد نفرات اخذ کند باید به ازاء هر متر مربع زیر بنای واحدها 200 تومان ( 200 = 1250 تقسیم بر 250000 )  بعلاوه هر نفر ساکن ثابت مجتمع (غیر مهمان)  10000 تومان ( 10000 = 25 تقسیم بر 250000 ) دریافت دارد.

مثلا واحدی که 150 متر است و 4 نفر ساکنین ثابت آنند باید 70000 تومان شارژ ماهانه بپردازد

این روش اخذ شارژ در مجتمع های مسکونی کاملتر و جامع تر و عادلانه تر از روشهای سنتی اخذ شارژ تنها بر اساس یک فاکتور به نسبت سطح زیربنا یا به نسبت تعداد نفرات است.

 

 

 

   نحوه محاسبه و تعیین میزان شارژ برای مجتمع مسکونی آسمان

 
شماره واحد
طبقات ، موقعیت ، اسامی
 
متراژ
واحد
تعداد نفرات ثابت غیر مهمان
50% شارژ به نسبت زیربنا
50% شارژ به نسبت تعداد نفرات

مبلغ کل شارژ ماهانه واحدها 

1
طبقه اول جنوبی کمالی
160 متر
5 نفر
32000
50000
82000
2
طبقه اول شمالی ساسان
90
2
18000
20000
38000
3
طبقه دوم جنوبی اخلاقی
160
1
32000
10000
42000
4
طبقه دوم شمالی اقبال
90
2
18000
20000
38000
5
طبقه سوم جنوبی حاتمی
160
4
32000
40000
72000
6
طبقه سوم شمالی مهردادی
90
1
18000
10000
28000
7
طبقه چهارم جنوبی امیری
160
4
32000
40000
72000
8
طبقه چهارم شمالی محسنی
90
1
18000
10000
28000
9
طبقه پنجم پنهاوس محمدی
250
5
50000
50000
100000
کل
 
 
1250
25
250000
250000
500000