نوروز و فرصت نو شدن
ارسال شده در ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۳ در ساعت ۱۰ و ۳۲ دقيقه

 

 نوروز یعنی فرصت نو شدن من و تو 

باز هم شادی عیید ، باز هم فرصت دیدار ، باز هم فرصت دور همی ، باز هم فرصت از بین بردن کدورتها ، باز هم فرصت خانه تکانی دل ، باز هم فرصت آشتی کردنها، باز هم فرصت ایجاد صمیمیت ، باز هم فرصت یکی شدن ، باز هم فرصت مهربانی ، باز هم فرصت عشق ورزیدن ، باز هم فرصت آشنایی جدید ، باز هم فرصت توجه به بهار ، باز هم فرصت لذت بردن از گلها ، باز هم فرصت توجه به زیباترین جانداران و محیط زیست ، در این فرصتها طبیعت هم با من و تو هماهنگ است ، باز هم فرصت آراستن خود و محیط خود ، باز هم فرصت تغییر ، باز هم فرصت از نو شروع کردن ، باز هم فرصت نوشتن بر لوح سفید ،  بخاطر داشتن اینهمه فرصت من چقدر خوشبختم و به خودم تبریک می گویم ، و خوشحالم  که من و تو از چنین فرهنگ غنی یی برخورداریم ، خوشبختی من و تو در این است که از اینهمه فرصت استفاده کنیم ، عید بر همه شما عزیزان مبارک

 پاکزادیان