نوروز
ارسال شده در ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴ در ساعت ۱۵ و ۴۶ دقيقه

  

     نوروز

 

عزیزان نوروز رسید ، یعنی اینکه دفتر دیروز را ، با همه خط خطی های آن باید بست ، همه مسائل سال قبل ، با همه تنشها ، بی سیاستیها ، بی خردی ها ، کاستی ها ، و شکستها و ناکامی ها و تلخی ها و بداخلاقیها و بار سنگین عاطفی آن را به گذشته واگذار می کنیم ، و با لوحی سفید ، دلی پر امید ، و قدمی استوار و محکم ، و عزمی راسخ ، وارد سال جدید می شویم ، و از صدر تا به ذیل به خودمان و خدای خودمان ، و همنوعان خود قول می دهیم که کم خردی نکنیم ، سستی نکنیم ، متضاد و متناقض عمل نکنیم ،  ویرانگری نکنیم ، هموطنان و همنوعان خود را دچار خطر ، و دچارضرر و زیان نکنیم ،  و آرزو می کنیم این سال برایمان پر مهر ، پر منفعت ، پر شادی ، پر عشق ، و پر شکوفه باشد.

عید بر همه شما عزیزان مبارک.

  پاكزاديان