هفت توصیه برای زندگی شادتر
ارسال شده در ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵ در ساعت ۱۵ و ۳۶ دقيقه

 

هفت توصیه برای زندگی شادتر و روحیه بهتر :

خودت را دوست داشته باش . به خودت ، آرایش ، نظافت ، خوراک ، پوشاک ، تیپ ، و هیکل خودت توجه کن .

کارت را خوب انجام بده . در هر شغل و جایگاهی که هستی سعی کن کارت را بی نقص و به بهترین نحو انجام بدی.

عاشق باش و عشق بورز .

به کسی یا چیزی آسیب نزن . سعی کن به دیگران ضرر و زیان نزنی ، همچنین به حیوانات ، به گیاهان و محیط زیست آسیب وارد نکنی.

اگر آسیبی دیدی سعی کن ببخشی . اگر از طرف دیگران از نظر مالی یا روحی روانی آسیبی دیدی و آنها قدرت جبران آن را ندارند سعی کن ببخشی.

مثبت باش . ما آدما بی عیب و نقص نیستیم و هر کدام به نوعی نقاط ضعفی هم داریم ، سعی کن نقاط مثبت دیگران را ببینی و از نقاط ضعف دیگران چشم پوشی کنی.  

مددکار باش . سعی کن به دیگران ، به حیوانات و به محیط زیست خود کمک کنی.

پاكزاديان
روانشناس باليني