شايسته سالاري يا مديريت فرزانگان
ارسال شده در ۱۳ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۵ و ۰۸ دقيقه

 

 
شايسته سالاري يا مديريت فرزانگان
 
ان الله لا يغيير ما بقوم حتي يغيير واما بانفسهم ,خداوند سرنوشت قوم و ملتي را تغيير نخواهد داد مگر آنكه آن قوم خود بخواهند سرنوشت خود را تغيير دهند "سوره رعد آيه 11 "
اصلاحات را از كجا شروع كنيم ؟ آيا براي ايجاد اصلاحات بايد اشخاص را عوض كنيم ؟آيا بايد سليقه ها تغيير كنند ؟ آيا كنار رفتن جناح خاصي مسئله را حل ميكند ؟آيا بايد هميشه ذهن مان بدين مسائل مشغول بوده وتمام انرژي مان هدر رود و در پايان با تغيير يك فرد يا حوادثي كوچك همه چيز نقش بر آب شود و روز از نو وهمچنان در اول راه ؟ يا اينكه نه بايد كار را ريشه اي و براي هميشه حل و تمام نمود .بنظر ميرسد هر عقل سليمي قبول داشته باشد كه براي پايداري اصلاحات بايد ضوابط ايجاد نمائيم .
بياييم ضوابط و راهكارهايي برگزينيم كه تداعي كننده عقلانيت و فرزانگي ایرانیان باشد . 
ما اگر بخواهيم در اداره امور مملكت و قوه مجريه اصلاحات پايا و با ثبات انجام دهيم و موفق هم باشيم بايد راهكار داشته باشيم :
 يك راهكار بنيادين و اساسي و خردمندانه براي اصلاحات پايدار و دراز مدت و بدون قائم بفرد اين است كه ما براي هر وزارتخانه اي شوراي نخبگان و فرزانگان آن وزارتخانه را تشكيل دهيم ، شورائي تقريبا نيمه افتخاري و مركب از همه افرادي است كه در آن زمينه و در آن موضوع بالاترين تخصص علمي و مدرك دانشگاهي( و احيانا حوزوي ) را دارند ( منظور P     H D   يا   M – S    است ) حال چه بعنوان اساتيد در دانشگاه مشغولند يا كارگزارند فرقي نميكند ، وخود بخود بر اساس ضوابط (صرفا داشتن تخصص و مدرك مربوطه ) و از طريق دبيرخانه شورا عضويت شوراي مربوطه را پيدا مي كنند و انتسابي و جناحي نيستند ،
شوراي نخبگان و فرزانگان هر وزارتخانه چندين وظيفه خطير و مهم را بر عهده مي گيرد :
1-  هدف گذاري ميكند : مثلا شوراي نخبگان وزارت اقتصاد و دارايي (كه همه اعضاي آن دكتراي اقتصاد و يا دكتراي مديريت مالي دارند مي گويد درآمد ناخالص سرانه ملي امسال 1350 دلار است و سال آينده بايد 1850 دلار شود ، يا شوراي نخبگان وزارت جهاد و كشاورزي مي گويد توليدات كشاورزي و سطح زير كشت كشور امسال اينقدر است سال آينده بايد 5 درصد افزايش يابد ، يا شوراي نخبگان وزارت امور خارجه( كه همه اعضاي آنرا دكتراي علوم سياسي و يا روابط بين الملل تشكيل مي دهند ) ميگويد امسال ارتباط كمي ما با كشورها 112 كشور بوده است سال آينده بايد ارتباط با فلان دو كشور به آن اضافه شود .
2-   برنامه كار و خط مشي چگونگي رسيدن به آن هدف را تنظيم ميكند .
3-  از بين مديران و توانمندان متخصص آن رشته با صلاحيت ترين آنها را كه بهتر ميتوانند برنامه را به اجرا درآورند را شناسائي وجهت تصدي پست وزارت مربوطه به رئيس جمهور معرفي مينمايد .
4-   قدم به قدم اجراي برنامه را نظارت و نواقص و كمبودهاي برنامه و خط مشي را برطرف مينمايد و همچنين تئوريهاي علمي ودانشگاهي را در عمل محك ميزند و علم و تجربه را در هم مي آميزد .
5-   مرحله به مرحله بصورت آماري دقيق پيشرفت را بررسي نموده مرور مي نمايد .
6-  و چنانچه نقص وعقب ماندگي و نرسيدن به برنامه را در ضعف مديريتي وزير بداند پيشنهاد تغيير مديريتي وتغییر وزير را مينمايد .
7-  مسوليت توفيق يا عدم توفيق را مي پذيرد و افراد غير متخصص و يا تخصص هاي ديگر جامعه و يا افراد عامي جامعه را مقسر قلمداد نمي كند .
8-  همچنين در كنار اين راهكار اصلي و اساسي راهكار جانبي ديگري را نيز ميتوان به اجرا در آورد و آن اينكه هر كدام از اين مجلس فرزانگان و نخبگان را در يك استان مستقر نمود و در واقع استقرار مديريت و پراكندگي متخصصين را در سطح كشور توزيع نمود .
و اما مزاياي شوراي فرزانگان و نخبگان و همچنين مزاياي احتمالي توزيع آن در سطح مملكت :
1- هدف گذاري كشور از حالت سنتي و سليقه اي و شخصي و غير علمي و جناحي در خواهد آمد
2- خط مشي ها و شيوه ها ضابطه مند و قانون مند خواهد شد .
3-  مشاركت ،عمومي و فراجناحي خواهد شد .
4- مشاركت علمي و تخصصي خواهد شد و كل متخصصين و تحصيلكرده هاي جامعه درگير خواهند شد .
5- فرزانگان و نخبگان از حاشيه بودن و نظاره گر بودن و ناكارآمد بودن و نق زن بودن در خواهند آمد و به ميان گود كشانده خواهند شد .
6- دانشگا هها ، تحقيقات ، علوم و فن آوري جايگاه واقعي خود را باز خواهند يافت و تحصيل كردن و به مدارج علمي بالا رسيدن بيش از پيش ارزش خواهد شد .
7-  ارتباط مستحكم بين مراكز علمي و دانشگاهها و مراكز صنعتي و مجريان بوجود خواهد آمد.
8-  همايش ها و كنفرانسهاي فرمايشي و بي حاسل فعلي در قالب شوراي نخبگان ارزش ، و كارآئي خود را نشان خواهد داد .
9- بين اساتيد و دانشمندان و متخصصين دانشگاهها و همچنين بين آنها و مجريان و كارگزاران در هر رشته تبادل اطلاعات و افكار بوجود آمده ، آنها را كارآزموده تر خواهد نمود و بهتر به هدف خواهد رساند .
10- ودر پايان با ايجاد چنين راهكار و ضابطه اي ميتوان اميدوار و مطمئن بود كه با رفتن و آمدن شخص، مقام ، يا گروه و جناح خاصي، حتي رئيس جمهور هيچ خللي بر پايه هاي اجرائي نظام نخواهد آمد ، كارها بدست افراد نالايق و ناكارآمد نخواهد افتاد و نظام مديريتي كشور علمي ، تخصصي ،و كارآمد بفعاليت خود ادامه خواهد داد و كشور از فقر و عقب ماندگي نجات خواهد يافت ،به اميد آن روز والسلام . 
                                                                                           
  پاكزاديان
 روانشناس باليني