50 گل آفتابگردان
ارسال شده در ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۴ و ۰۲ دقيقه

  

50 گل آفتابگردان:  


• جهان بشریت به تلاش بها می دهد نه به بهانه.
• اعتماد کردن به هرکس و اعتماد نکردن به هيچ کس، هر دو اشتباهی برابر است.
• هر کسی میوه درخت کاشته خود را می چیند .
• جهان لحظه قبل مرده است و شما هم اکنون در جهان جدیدی زندگی می کنید .
• انسان هيچ وقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند كه گمان مي‌كند ديگران را فريب داده است.
• شکست های خود را بر ماسه های ساحل بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر .
• افراد موفق ممکن است كار متفاوتی انجام ندهند، بلكه همان کار را بگونه اي متفاوت انجام دهند.
• کسی از آسمان برای حل مشکل ما فرود نخواهد آمد .
• ما نمي توانيم همه حوادث را مهار کنیم. اما ميتوانيم واکنش خود را نسبت به آنها مهار کنيم.
• خطر متفاوت بودن را بپذيريد، اما بياموزيد که بدون جلب توجه متفاوت باشيد.
• اينكه ما گمان مي‌كنيم بعضي چيزها محال است، بيشتر براي آن است كه براي خود عذري آورده باشيم
• اگر خود را براي آينده آماده نسازيد، بزودي متوجه خواهيد شد كه متعلق به گذشته هستيد.
• براي كسي كه آهسته و پيوسته مي رود، هيچ راهي دور نيست.
• بايد از بدی کردن بيشتر بترسيم تا بدی ديدن.
• انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است .
• اگر جلوي اشتباهات خود را نگيريد، آنها جلوي شما را خواهند گرفت.
• کسی که از هيچ چيز کوچکی خوشحال نمی شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد.
• بخاطر بسپار امروز همان فردایی است که دیــــروز نگــــران آن بودی.
• وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما.
• اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه مي گرفتيد.
• در انديشه آنچه كرده اي مباش، در انديشه آن باش که نکرده ای !
• كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم.
• انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند.
• همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد.
• دشوارترين قدم، همان قدم اول است.
• عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد.
• آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد.
• امروز، اولين روز از بقية عمر شماست.
• اميد، اگر شفا نداد، حداقل كمك مي كند تا درد را تحمل كنيم.
• آنچه شما درباره خود فكرمي كنيد، بسيار مهمتر از انديشه هايي است كه ديگران درباره شما دارند.
• هركس، آنچه را كه دلش خواست بگويد، آنچه را كه دلش نمي خواهد مي شنود.
• براي شناکردن به سمت مخالف جريان رودخانه، جسارت لازم است. والا هر ماهي مرده اي ميتواند موافق جريان آب حرکت کند.
• اگر هرروز راهت را عوض كني، هرگز به مقصد نخواهي رسيد.
• وقتي شخصي گمان كرد كه ديگر احتياجي به پيشرفت ندارد، بايد تابوت خود را آماده كند.
• كساني كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد.
• افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در اين است که آنجا بمانی .
• عاقل آنچه را که می داند ، نمی گويد ولی آنچه را که می گويد ، می داند.
• تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است.
• كسي كه در آفتاب زحمت كشيده، حق دارد در سايه استراحت كند.
• بهتر است دوباره سئوال كني، تا اينكه يكبار راه را اشتباه بروي.
• هرگاه مشكلي را مطرح مي كنيد، براي رفع آن هم راه حلي پيشنهاد كنيد.
• كارتان را آغاز كنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد.
• براي فرار از انتقاد، بايد هيچ کاري انجام ندهيد، هيچ چيز نگوييد، هيچي نباشيد!
• آنقدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا راه پیروز شدن را بياموزيد.
• صاحب اراده، فقط پيش عزرائیل زانو مي زند، وآن هم در تمام عمرش، بيش از يك بار نيست.
• خداوند به هر پرنده‌اي دانه‌اي مي‌دهد، ولي آن را داخل لانه‌اش نمي‌اندازد.
• از لجاجت بپرهيزيد كه آغازش جهل و پايانش پشيماني است.
• كسي كه دوبار از روي يك سنگ بلغزد، شايسته است كه هر دو پايش بشكند.
• وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است كه شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد.
• كساني كه نمي توانند فرصت كافي براي تفريح بيابند، دير يا زود وقت خود را صرف معالجه مي كنند.