بیست راهکار برای کم کردن استرس
ارسال شده در ۱ / ۸ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۶ و ۱۲ دقيقه

     

 بیست راهکار برای کم کردن استرس :

1-      برنامه کارمان را از شب قبل بنویسیم .
2-      الویت کارها را بدانیم .
3-      یک ربع زودتر از خواب بیدار شیم .
4-      لوازم منزل را به موقع تعمیر کنیم .
5-      هر کدام از اعضاء خانواده کلید مجزا داشته باشیم .
6-      یاد بگیریم در موقع لازم نه گفتن را بلد باشیم .
7-      از مدارک مهم کپی داشته باشیم .
8-      زمان بستن قرارداد ها از وکیل مشورت بگیریم .
9-      یاد بگیریم از دیگران درخواست کمک کنیم .
10- برای انجام وظایف سخت و سنگین آنها را به اندازه های کوچکتر تقسیم کنیم .
11- سعی کنیم بیشتر بخندیم .
12- به موسیقی ملایم و آرامبخش گوش کنیم .
13- از پوشیدن لباس های تنگ و ترش خود داری کنیم .
14- بعد از کار روزانه دوش آبگرم داشته باشیم .
15- قبل از بیرون آمدن از رختخواب حرکات نرمشی داشته باشیم .
16- بعد از کار حرکات نرمشی و کششی داشته باشیم .
17- به دیگران سلام کنیم تا ارتباط بیشتر شود .
18- حس خشروئی را تمرین و در خود وسعت دهیم .
19- اهداف کوتاه مدت ، میان مدت ، و بلند مدتی را در نظر داشته باشیم .
20- از وضعیت فعلی خودمان لذت ببریم .
پاكزاديان
روانشناس باليني