نوروز
ارسال شده در ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۲ و ۵۲ دقيقه

 

   آب زنید راه را هین که نگار می رسد                             مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد
نوروز آمد :
نوروز یعنی نو شدن ، تازه متولد شدن ، نوروئیدن ، زایشی دوباره ، گذشته را بفراموشی گذاشتن و به آینده فکر کردن ، انرژی های مثبت و سازنده را متمرکز کردن و به فکر ساختن بودن ، نوروز یعنی ریست شدن ( RESET ) و آرایشی جدید یافتن ، همانطور که طبیعت خود را ریست می کند و در بهار همه چیز دوباره متولد می شود . امیدوارم ما نیز همچون طبیعت بتوانیم خود را ریست کنیم ، انرژی های منفی را از خود دور کرده و کنار گذاشته با تمام انرژی های مثبت وارد صحنه زندگی شویم ، خودمان را ، خانواده مان را ، محیط اطراف مان را ، مملکت مان را ، و نهایتا دهکده جهانی مان را تاثیری مثبت بخشیم .

پیشاپیش نوروز را به همه عزیزان تبریک عرض می نمایم

شاد و پیروز باشید

پاکزادیان