چی بخریم و چی بفروشیم
ارسال شده در ۱۰ / ۲ / ۱۳۸۸ در ساعت ۸ و ۴۰ دقيقه
 
دوستان می توانند پیشنهاد بدهند چی بخریم و چی بفروشیم : 
تذکر : دوستانی که از این نظرات استفاده می کنند به تاریخ آن توجه کنند نظرات تاریخ گذشته مصداق ندارد ، ضمنا چنانچه نظرات به توضیح نیاز داشت زیر آن توضیح می دهم .