نتیجه یک تحقیق A research`s out come
ارسال شده در ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ و ۰۴ دقيقه

A research`s outcome

A comprehensive research has been accomplished among 40 countries of the world regarding the authenticity and soundness of moral conducts of the world nations .
The theme and subject of this research includes the wont or habit of bullying , depravity , foul and renege , extortion , hooliganism and knife – stabbing , theft and illogicality … etc.
Almost 100 thousand people were kept under surveillance during 6 months and at the end of investigations the result was that the nations of North Korea , Cuba , Vietnam , Venezuela , Sudan , Nicaragua , Palestine , Indonesia and Belorussia were respectively the best .
And on the contrary the people of U.S. , U.K. , Germany , Spain , Netherland , Denmark , Portugal , France , Italy , …. Were respectively the most extortionist , the most avaricious and the most unsound people of the world .
In this research it was also evident that among these unsound countries such as U.S. and U.K. there are artists and prominent people and celebrities who feigned philanthropy and pretended to do positive works and building charity institutions or orphanages to foster African children or etc . but they were actually the most immoral and unsound people of those societies which accomplish these positive actions merely to cover immoral works .
  
نتیجه یک تحقیق
گروهی از پژوهش گران و محققان در مورد سلامت اخلاقی و رفتاری ملت های جهان تحقیقی بعمل آوردند : آنها در بین مردم حدود چهل کشور جهان این طرح را اجرا کردند ، از جمله محتوا  و مطالب این تحقیق خصلت زورگیری ، باج خواهی ،  زیاده خواهی ، جر زنی ، پروئی ، چاقو زنی ، دزدی ، بی منطقی و....... بود . آنها در طی شش ماه حدود یکصد هزار نفر را   مورد بررسی قرار دادند در پایان بررسی ها نتیجه این تحقیق این بود که : سالم ترین ملتهای جهان بترتیب مردم کره شمالی ، کوبا ، ویتنام ، ونزوئلا ، سودان ، نیکاراگوئا ، فلسطین ، اندونزی ، بلاروس ، بودند ، بالعکس زورگیر ترین و زیاده خواه ترین و ناسالم ترین مردم جهان بترتیب : امریکا ، انگلستان ، آلمان ، اسپانیا ، هلند ، دانمارک ، پرتغال ، فرانسه ، ایتالیا .... بودند در این تحقیق همچنین مشخص شد که در بین این کشورهای ناسالم از جمله امریکا و انگلستان هنرمندان و افراد سرشناس و آنهائی که به ظاهر کار خیریه انجام می دهند مثل ایجاد موسسات خیریه یا آوردن فرزند از کشورهای آفریقائی و غیره  غیراخلاقی ترین و ناسالم ترین افراد آن اجتماع هستند که در واقع برای پوشاندن و کاور کردن کارهای غیر اخلاقی خود مبادرت به چنین کارهائی می کنند .