آگلومراسیون 2
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۶ و ۴۶ دقيقه

 ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل آگلومراسیون

چكيده تحقيق:

با توجه به اهميت مسائل روحي رواني پرسنل و همچنين خانواده آنها بر آن شديم تا كل پرسنل بخش آگلومراسيون كه يكي از مديريت هاي مهم در خط مستقيم توليد است را اولا زير پوشش آموزش بهداشت رواني بگيريم ، ثانيا فشارهاي رواني محط كار آنها را بررسي و مشخص نمائيم بدين منظور با تهيه و توزيع 7 صفحه مطالب آموزشي خلاصه شده در زمينه معيارهاي سلامني رواني ،راهكارهاي بالابردن روحيه ،راهكارهاي بهبود روابط ، استرس ، علل ، علايم ، بيماريها ، و راهكارهاي مديريت بر استرس و توزيع آن بين همه پرسنل ،كار آموزش بهداشت رواني را انجام داده و با استفاده ازجديدترين ورژن تست استرس ( ورژن 4 ) عوامل استرس زا بخصوص عوامل استرس زاي شغلي را در بين 603 نفر از پرسنل بخش آگلومراسيون بررسي نموده كه بطور خلاصه عمده ترين عوامل استرس زاي شغلي پرسنل بخش آگلومراسيون بترتيب عبارت بودند از :
- شرايط نامساعد محيط كار (مثل گرما ، سر و صدا ،گردوغبار و مواد شيميائي )
- تغيير عمده در وضعيت مالي اقتصادي
- حجم زياد كار ( گرانباري نقش )
- محروميت از وام يا منازل سازماني
- فكر بازنشستگي يا در شرف آن بودن يا احساس عدم امنيت شغلي
- احساس وجود تبعيض در محيط شغلي
- بحث و مشاجره با همسر
- فوت بستگان و فاميل
- مشكلات خواب
- مشكلات با خانواده همسر
- تفاوت ديدگاه با سرپرستان و مسؤلين
- تغيير عمده در تفريحات معمول بوده است .
در اين تحقيق پس از بررسي و يافتن عوامل استرس زا در مورد راه حل نيز بايد يادآور شد
قسمتي جزء وظايف مركز مشاوره روانشناسي كارخانه بوده كه در مورد آن چاره انديشي شده و در آموزش بهداشت رواني براي پرسنل مد نظر است ، قسمتي نيز در محدوده وظايف و اختيارات مديريت محترم شركت مي باشد كه در اين زمينه نيز پيشنهاداتي ارائه گرديد .
اميد است اين كار نيز بعنوان گام دوم مورد قبول اهل نظر قرار گرفته و براي مديران شركت و پرسنل نيز مفيد واقع شود ( بررسي استرس هاي رواني مديريت مهندسي نورد پژوهش اول بود ).

 

 

 

 

  

اهداف پروژه مديريت بخش آگلومراسيون :

1-آموزش بهداشت رواني
آموزش بهداشت رواني در سطح وسيع براي پرسنل و خانواده آنها بصورت سهل و ساده و قابل فهم عموم و كم هزينه براي پرسنل مديريت بخش آگلومراسيون از طريق مطالب نوشتاري شامل موارد زير:
الف: آمـوزش معيـارهاي سلامتـي روان و سلامتـي رفتار
( برگ ضميمه گزارش )
ب: آموزش راهكارهاي بالا بردن روحيه و بهبود روابط
( برگ ضميمه گزارش )
ج : آموزش در زمينه استرس يا فشار رواني
• استرس يا فشار رواني چيست ؟
• چه علائمي دارد ؟
• بيماريهايي كه در اثر استرس ايجاد مي شود كدام است ؟
• علل و عوامل استرس
• چه راهكارهايي دارد يا چطور مي شود بر استرس مديريت كرد ؟
2- بررسي استرس ها و فشارهاي رواني محيط كار :
• آيا در محيط كارمان فشار رواني هست يا نه ؟
• اگر فشار رواني هست چه ميزان است ؟
• فاكتورهاي اين فشار كدام ها هستند ؟
بعد از اينكه استرس و فاكتورهاي آن را بررسي كرديم
3- چه راهكارهايي براي كم كردن استرس و در نتيجه حفظ نيروي انساني (اين سرمايه ارزشمند شركت) و بالا بردن راندمان مي توان به كار گرفت ؟

 

 

گزارش آگلومراسیون در صفحات بعدی ادامه دارد