گزارش فولادسازی 4
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۰۵ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس فولادسازی

 
تست خودسنجي استرس
( ورژن چهار )
روش اجرا :
در رابطه با استرس هاي ذكر شده در جدول زير تعيين كنيد كه آيا در طول يك سال گذشته براي شما مواردي اتفاق افتاده است يا خير ؟ تعداد دفعات را از صفر بار تا حداكثر چهار بار در ستون دوم( تعداد دفعات )قيد نمائيد :
 
رديف
رويدادهائي كه موجب تغييرات زندگي مي شوند و استرس زا هستند و باعث ميگردند تا مقاومت فرد كاهش يافته و احتمال بروز بيماري يا صدمه ديدن غرد افزايش يابد
مقدار استرس
تعداد دفعات
نمره اخذ شده
1
تغيير عمده در وضعيت خواب در طي يكسال اخير (يك دوره پر خوابي يا بي خوابي يا......)
17
 
 
2
تغيير عمده در تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر
35
 
 
3
تغيير عمده درغذا خوردن در طي يكسال اخير (افزايش يا كاهش اشتها ياگرفتن رژيم )
15
 
 
4
تغييرشيفت كاري در طي سال اخير
28
 
 
5
تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريح در طي يكسال اخير
19
 
 
6
در طي يكسال اخير كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده است
23
 
 
7
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي درطي يكسال اخير(مثل باشگاه رفتن ،عضويت گروهي)
18
 
 
8
حوادث محيط كار در طي يكسال اخير(كه منجر به مجروحيت يا فوت همكاران صميمي شده است)
44
 
 
9
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي در طي يكسال اخير (افزايش يا كاهش فرايض ديني)
19
 
 
10
تغيير عمده در تعداد مهمانيها و نشست هاي خانوادگي و فاميلي طي سال اخير
15
 
 
11
تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي در طي يكسال اخير ( خيلي بد تر يا بهتر شده)
38
 
 
12
تفاوت ديدگاه با رئيس
23
 
 
13
تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي در طي يكسال اخير (از قبيل مدلباس ،آرايش، رفتار)
24
 
 
14
مشكلات با خانواده همسر در طي سال اخير
29
 
 
15
بروز مشكلاتي در رابطه با مسائل جنسي در طي يكسال اخير
39
 
 
16
كمبود اختيارات در محيط كار  
22
 
 
17
بروز بيماري يا تصادف در طي سال اخير
53
 
 
18
مرگ يكي از اعضاء نزديك خانواده يا فاميل بغير از همسر در طي يكسال اخير
63
 
 
19
مرگ همسر در طي يكسال اخير
100
 
 
20
شرايط نامساعد محيط كارمثل گرما ،سروصدا ،گردوغبار ،ومواد شيميايي ( بيش ازحد استاندارد)
30
 
 
21
مرگ يك دوست صميمي در طي يكسال اخير
37
 
 
22
ورود يك عضو جديد به خانواده در طي سال اخير(تولد فرزند ، اضافه شدن مادر بزرگ .......)
39
 
 
23
تغيير عمده در وضعيت سلامتي يا رفتاري يكي از اعضاي خانواده در طي سال اخير
44
 
 
24
نامناسب بودن ساعات كار(دير رفتن يا زود رفتن به سر كار )
15
 
 
25
تغيير محل اقامت در طي يكسال اخير
20
 
 
26
بازداشت در زندان يا مراكز مشابه قانوني در طي يكسال اخير
63
 
 
27
تخلف كوچك قانوني ( جريمه در رانندگي، سلب آرامش ديگران ،يا يك خلاف مشابه ديگر )
11
 
 
28
حجم زياد كار
20
 
 
29
تغييرعمده در موقعيت شغلي در طي سال اخير ( ورشكستگي، تغيير شغل و .....)
39
 
 
30
ازدواج در طي يكسال اخير
50
 
 
31
طلاق در طي يكسال اخير
73
 
 
32
حجم كم كار
20
 
 
33
جدا زندگي كردن از همسر در طي يكسال اخير
65
 
 
34
دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي در طي يكسال اخير
28
 
 
35
ترك خانواده از سوي فرزندان درطي يكسال اخير(بدليل ازدواج يا تحصيل يا ماموريت يا فرار)
29
 
 
36
بروز مشكلات جدي با مرئوسين يا ارباب رجوع
21
 
 
37
باز نشستگي شغلي در طي سال اخير
45
 
 
38
تغيير عمده در طول زمان و ساعات كاري
20
 
 
39
تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي ( ترفيع ، تنزل)
29
 
 
40
فكر بازنشستگي يا در شرف بازنشستگي بودن يا احساس عدم امنيت شغلي
32
 
 
41
تغيير عمده در شرايط زندگي در طي سال اخير (ساختن منزل ، بازسازي منزل و....)
25
 
 
42
شروع اشتغال همسر در خارج از منزل در طي سال اخير
26
 
 
43
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده در طي يكسال اخير (خريد منزل يا ....)
31
 
 
44
احساس وجود تبعيض در محيط شغلي
27
 
 
45
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط درطي يكسال اخير (خريد مغازه ، اتومبيل ،. )
30
 
 
46
محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني يا موارد مشابه
30
 
 
47
گذراندن تعطيلات و مسافرت در طي سال اخير
13
 
 
48
تغيير رئيس   در طي يكسال اخير (رئيس مستقيم مربوطه)
24
 
 
49
تغيير محل تحصيل در طي يكسال اخير
20
 
 
50
تغيير دادن نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت شغلي در طي سال اخير
36
 
 
51
آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي در طي يكسال اخير
26
 
 
52
 كار درشرايط كاملا انفرادي وتنهائي (مثل كار درپست برق بصورت انفرادي)
25
 
 
53
اختلاف با همسر در طي سال اخير
45
 
 
54
حاملگي
40
 
 
55
اختلاف و درگيري با همكاران در طي يكسال اخير
29
 
 
56
اخراج از كار در طي يكسال اخير
47
 
 
57
گرفتن وام اداري يا مساعده
17
 
 
58
گذراندن تعطيلات نوروز
12
 
 
 
نمره كل
 
 
 
طريقه نمره گذاري :
براي هر استرس نمره ميزان شده آن را در نمره تعداد دفعات ضرب كنيد و نتيجه را در ستون كناري يعني نمره اخذ شده بنويسيد سپس براي بدست آوردن نمره كل نمره هاي بدست آمده آن ستون را با هم جمع كنيد و مجموع را در قسمت انتهاي جدول بنويسيد.
 
 
طريقه تفسير و نتيجه گيري :
افراد با نمره كل كمتر از250 احتمال ضعيفي براي ابتلا به بيماري هاي ناشي از استرس خواهند داشت و از سلامت خوبي برخوردار هستند .
 
 افراد با نمره كل 300 250 به احتمال سي در صد در آينده نزديك دچار بيماري هاي ناشي از استرس خواهند شد.
 
افراد با نمره كل 400300 به احتمال پنجاه در صد در آينده نزديك دچار بيماري هاي ناشي از استرس خواهند شد.
افراد با نمره كل بالاتر از 400 به احتمال بيش لز هفتاد در صد در آينده نزديك دچار بيماري هاي ناشي از استرس خواهند شد.
 
 
 
با آرزوي محيطي فاقد استرس براي شما
شاد و موفق باشيد
پـاكــزاديان
مسئول مركز مشاوره روانشناسي ذوب آهن

گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه دارد