گزارش فولادسازی 7
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۰۸ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس فولادسازی

 
 
 
جدول شماره چهار
 
بترتيب هشت رديف از بالاترين رويكرد ها ي استرس
(پاسخ مثبت به عوامل استرس صرف نظر از تعداد اتفاق و ضريب استرس )
در پرسنل فولادسازي در سه ماهه چهارم 1382
 
ردیف
موضوعات استرس
پاسخ های مثبت یا رویکرد
درصد فراانی رویکرد
1
شرایط نامساعد محیط کار
307
83
2
احساس وجود تبعیض
218
59
3
مشکلات خواب
200
54
4
تغییر در وضعیت مالی اقتصادی
170
46
5
تغییر عمده در تعداد مهمانیها
172
46
6
گرفتن وام اداری و مساعده
151
41
7
گذراندن تعطیلات و مسافرت
152
41
8
فکر بازنشستگی یا در شرف آن بودن
151
41
 

توجه : نمودار اکسل درصد فراوانی پاسخ های مثبت استرس در پرسنل فولادسازی در پائین صفحه آپلود شده است میتوانید فایل آن را دانلود نموده در اکسل سیستم خود ملاحظه نمائید

 

گزارش تحقیق نیز در صفحات بعدی ادامه دارد