گزارش نورد 4
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۲۷ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل مهندسی نورد 

 
تست خودسنجي استرس
( ورژن سه )
روش اجرا :
در رابطه با استرس هاي ذكر شده در جدول زير تعيين كنيد كه در طول يك سال گذشته براي شما مواردي اتفاق افتاده است يا خير ؟ تعداد دفعات را از صفر بار تا حداكثر چهار بار در ستون دوم( تعداد دفعات )قيد نمائيد :
 
رديف
نوع استرس
نمره طبقه بندی یا میزان شده استرس
تعداد دفعات اتفاق افتاده
نمره اخذ شده(تعداد اتفاق *نمره طبقه بندی آن )
1
تغيير عمده در وضعيت خواب (افزایش یا کاهش یا تغییر زمان آن)
16
 
 
2
تغييرعمده در عادات غذا (افزایش یا کاهش اشتها یا تغییر زمان صرف)
15
 
 
3
تغيير ياتجديدنظردرعادات فردي (از قبيل مد لباس ،آرايش،ارتباطات ،رفتار)
24
 
 
4
شيفت كاري
28
 
 
5
تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات معمول
19
 
 
6
كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده
23
 
 
7
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي (دوستان ، ملاقات ها ، کلوپ ها )
18
 
 
8
حوادث محيط كار (كه منجر به مجروحيت يا فوت همكاران نزدیک شده است)
44
 
 
9
تغيير عمده درنوع فعاليتهاي مذهبي (افزايش يا كاهش فرايض ديني و عبادات)
19
 
 
10
تغيير عمده در تعداد مهمانيها و نشست هاي خانوادگي و فاميلي
15
 
 
11
تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي ( خيلي بد تر يا بهتر شده)
38
 
 
12
تفاوت ديدگاه با رئيس
23
 
 
13
مشكلات با خانواده همسر
29
 
 
14
تغییر عمده در تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر
35
 
 
15
بروز مشكلاتي در رابطه با مسائل جنسي
39
 
 
16
كمبود اختيارات در محيط كار  
22
 
 
17
بروز بيماري يا جراحت عمده
53
 
 
18
مرگ يكي از اعضاء نزديك خانواده يا فاميل بغير از همسر
63
 
 
19
مرگ همسر
100
 
 
20
شرايط نامساعد محيط كار(گرما ،سروصدا ،گردوغبار ،ومواد شيميايي بيش ازحد استاندارد)
30
 
 
21
مرگ يك دوست صميمي
37
 
 
22
ورود يك عضو جديد به خانواده (تولد فرزند ، پدر بزرگ ،مادر بزرگ)
39
 
 
23
تغيير عمده در وضعيت سلامتي يا رفتاري يكي از اعضاي خانواده
44
 
 
24
نامناسب بودن ساعات كار(دير رفتن يا زود رفتن به سر كار )
15
 
 
25
تغيير محل اقامت
20
 
 
26
بازداشت در زندان يا مراكز مشابه قانوني
63
 
 
27
تخلف از قانون ( جريمه در رانندگي، سلب آرامش ديگران ،يا يك خلاف مشابه ديگر )
11
 
 
28
حجم زياد كار
20
 
 
29
تغييرعمده در موقعيت شغلي ( ورشكستگي، تغيير شغل ،سازماندهی مجدد )
39
 
 
30
ازدواج
50
 
 
31
طلاق
73
 
 
32
حجم كم كار
20
 
 
33
جدا زندگي كردن از همسر
65
 
 
34
کارهای شخصی به تاخیر افتاده
28
 
 
35
ترك خانواده از سوي فرزندان (بدليل ازدواج يا تحصيل يا ماموريت کاری)
29
 
 
36
بروز مشكلات جدي با مرئوسين يا ارباب رجوع
21
 
 
37
باز نشستگي شغلي
45
 
 
38
تغيير عمده در طول زمان و ساعات كاري
20
 
 
39
تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي ( جابجائی ،ترفيع ، تنزل)
29
 
 
40
فكر بازنشستگي يا در شرف بازنشستگي يا احساس عدم امنيت شغلي
32
 
 
41
تغيير عمده در شرايط زندگي (ساختن منزل ، بازسازي منزل و....)
25
 
 
42
شروع یا خاتمه اشتغال همسر در خارج از منزل
26
 
 
43
گرفتن وام یا رهن بمنظور سرمايه گذاري عمده (خريد منزل يا مغازه و ..)
31
 
 
44
احساس وجود تبعيض در محيط شغلي
27
 
 
45
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط (خريداتومبيل ،وسائل منزل و .. )
17
 
 
46
محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني يا موارد مشابه
30
 
 
47
مرخصی یا استراحت
13
 
 
48
تغيير رئيس  
24
 
 
49
انتقال به یک مدرسه جدید
20
 
 
50
تغییر و انتقال به يك خط متفاوت شغلي
36
 
 
51
آغاز يا خاتمه یک دوره آموزشی رسمي
26
 
 
52
 كار درشرايط انفرادي وتنهائي (بیش از چهار ساعت)
25
 
 
53
رفع اختلاف با همسر
45
 
 
54
حاملگي
40
 
 
55
اختلاف و درگيري با همكاران
29
 
 
56
نمره كل
 
 
 
طريقه نمره گذاري :
براي هر استرس نمره ميزان شده آن را در نمره تعداد دفعات ضرب كنيد و نتيجه را در ستون كناري يعني نمره اخذ شده بنويسيد سپس براي بدست آوردن نمره كل نمره هاي بدست آمده آن ستون را با هم جمع كنيد و مجموع را در قسمت انتهاي جدول بنويسيد.
 
 
طريقه تفسير و نتيجه گيري :
افراد با نمره كل كمتر از250 احتمال ضعيفي براي ابتلا به بيماري هاي ناشي از استرس خواهند داشت ( در افراد غیر سازمانی نمره کل کمتر از 150 ملاک کار است ).
 
 افراد با نمره كل 299 250 به احتمال سي در صد در آينده نزديك دچار بيماري هاي ناشي از استرس خواهند شد( در افراد غیر سازمانی نمره کل 199 - 150 ملاک است ).
 
 
افراد با نمره كل 399300 به احتمال پنجاه در صد در آينده نزديك دچار بيماري هاي ناشي از استرس خواهند شد( در افراد غیر سازمانی نمره کل 299 - 200 ملاک است ).
افراد با نمره كل بالاتر از 400 به احتمال هشتاد درصد   در آينده نزديك دچار بيماري هاي ناشي از استرس خواهند شد( در افراد غیر سازمانی نمره کل بالاتر از 300 ملاک است ).  
 
 
 
با آرزوي محيطي فاقد استرس براي شما
شاد و موفق باشيد
پـاكــزاديان
روانشناس بالینی

 

گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد